Национално веће за српски језик и писмо

Закључци скупа - интернет и ћирилица 2003

Одржаног у Бијељини, Република Српска/БиХ, 25. новембра 2003.

Закључци су донешени у име Националног већа за српски језик и писмо

РЕЗУЛТАТИ СКУПА

Скуп „Интернет и ћирилица 2003“ у потпуности је успео, не само по броју и врсти учесника, већ и по представљеним пројектима који се баве укрштањем технологија и српске културе.

Резултати током претходне две године – колико је прошло од скупа на исту тему у организацији „Вукове задужбине“ у Београду 2002. (одржаног у Народној библиотеци Србије) — показују видан напредак, не само у иновативности домаће технологије већ и у општем сазревању српске културе.

ЗАКЉУЧЦИ СКУПА

1) Српска култура и друштво, и на свом матичном подручју и у расејању, налазе се у довољно зрелој фази да сви културни чиниоци имају обавезу и право да захтевају од државних органа, привреде и целог друштва стриктну примену и поштовање свих међународних стандарда и локалних закона у примени језика и писма. Овај захтев се не односи само на апсолутно поштовање стандардног српског писма – ћирилице, оба облика српског језика – ијекавског и екавског, као и назива самог језика, већ се логично мора применити и на иста права свих етнокултурних група које имају сходни законски статус.

2) Српска култура и друштво сматрају да начело „отворених извора“, односно лако доступних информација, представља тренутно најважнији цивилизацијски концепт на планети, зато што обезбеђује демократску заштиту и развој свих традиционалних и националних култура, које су често угрожене лошим последицама глобализације. Српска култура позива и све друге националне културе у региону Југоисточне Европе да подрже начело „отворених извора“, како у култури, образовању, развоју софтвера, тако и у свим другима аспектима друштва, осигуравајући и свој и светски развој.

ПРЕПОРУКЕ, ПОЗИВИ И ЗАХТЕВИ СВИМ ДРУШТВЕНИМ ЧИНИОЦИМА

ПРЕПОРУКЕ, ПОЗИВИ И ЗАХТЕВИ УСТАНОВАМА-ЧЛАНИЦАМА НАЦИОНАЛНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И ПИСМО

ЗАХВАЛНИЦЕ И ПОХВАЛЕ

Учесници скупа, као и све чланице Већа званично и најтоплије се захваљују:

Програмски одбор скупа „Интернет и ћирилица 2003“

Бијељина-Београд, 25. новембар 2003.