Национално веће за српски језик и писмо

ПОВЕЉА
О СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И ПИСМУ
У XXI ВЕКУ

Полазећи од потребе да се у XXI веку стандардизује примена српског језика и писма
у културном, технолошком, образовном, државном, привредном
и сваком другом јавном и службеном погледу,


МИ
– овде потписане установе, удружења, предузећа и заједнице –

потписујемо и прихватамо ова начела будућег уједначавања српског  културног простора:

  1. Језик српског народа зове се српски, без обзира како га називају нове етнокултурне групе или политички покрети.
  2. Стандардно писмо српског народа је ћирилица, чиме се укида привремени друштвени неред изазван коришћењем два писма.
  3. Српски језик има ијекавски и екавски облик као равноправне у службеној и јавној употреби.

Свако културно, информатичко, техничко, друштвено и друго решење мора да полази од ових премиса да би добило општу друштвену потврду и употребу.

Такође, потписници ове Повеље овим утемељују заједницу под називом „Национално веће за српски језик и писмо“, које ће преко појединачних подухвата помоћи примену наведених начела у свим деловима српског културног окружења.

5. (22) децембар 2002.
Београд - Бања Лука - Цетиње - Нови Сад – Херцег-Нови – Сарајево – Ниш


Снимите на свој рачунар МС Ворд документ Повеље о српском језику и писму у XXI веку

Све заинтересоване установе и заједнице молимо да се јаве на е-адресу xxi@rastko.org.yu или било којој другој од установа-чланица Националног већа, односно, да на исте адресе пошаљу скенирани факсимил потписане повеље, као и да приложе званично мишљење своје установе о овим питањима.