Импресум

Издавач:

 

Српска ћирилица

у име Националног већа за српски језик и писмо

Адреса:

Удружење грађања за заштиту српског писма "Српска ћирилица"

Средачка 2/2 (у дворишту)

11000 Београд

Србија

Србија и Црна Гора

Телефон:

(+381 11) 444 66 58 

Е пошта:

Удружење Српска ћирилица cirilica_srb@yubc.net

Национално веће за српски језик и писмо XXI@rastko.org.yu 

Интернет презентација:

www.nasepismo.net/cgi-bin/nasepismo.pl/cirilica_srb

За издавача:

Љубиша В. Јовановић, председник Удружења

Техничка редакција:

Никола Смоленски, Михаило Стефановић, Ранко Томић, Урош Т. Лалицки

Ликовно обликовање појединачних елемената:

Маринко Лугоња, Душан Павлић, Ранко Томић и др.

Ликовно обликовање омота, елемената прочеља и садржаја компакт-диска:

Урош Т. Лалицки

У подухвату су учествовале чланице Националног већа за српски језик и писмо, као и друге установе и предузећа, те им се овом приликом најтоплије захваљујемо.

©2003 Национално веће за српски језик и писмо, Српска ћирилица и други носиоци појединачних права

децембар 2003.