Обавештење о правима и техничко упозорење

Пажња! На овом компакт диску налазе се прилози који имају различите правне статусе у погледу ауторских права: од бесплатних до комерцијалних производа. Извршни издавач је водио рачуна о томе да та права поштује правећи ову збирку, а то очекује и од крајњих корисника.

 

За сваки производ појединачно погледајте одредбу о начину коришћења и ауторским правима!

 

Удружење Српска ћирилица, Национално веће за српски језик и писмо те разни дистрибутери сакупили су и деле ову збирку рачунарских алата уверени у њену употребљивост и корисност, али нису имали никаквог учешћа у производњи било којег појединачног производа па стога не могу сносити никакву одговорност, било непосредну или посредну, за могуће последице изазване нестручном применом или ма којим другим разлозима.

 

Удружење Српска ћирилица, Национално веће за српски језик и писмо и диструбитери не дају техничку подршку за софтвер са овог компакт диска. У случају било какве недоумице или потребе за помоћи посаветујте се са стручњаком или се јавите се аутору-власнику појединачног производа.