Знаци навода

По правопису српског језика отворени наводници се пишу као a затворени као . Стандардна Windows тастатура не даје могућност уношења наших знака навода тако да се у текстовима писаним на српском језику срећемо углавном са обичним, енглеским, знацима навода ", или се аутори довијају користећи запете и апострофе да би добили нешто што личи на наводнике: ,, и ''.

Windows и наши знаци навода

При уносу текста у програмима Word, Dream Waver, Front Page, Mozilla/Netscape Composer, разним другим едиторима и програмима за електронску пошту... наши знаци навода се могу добити на мало заобилазан начин, куцањем Уникод кода. На тастатури се држи притиснутим леви Alt тастер док се на нумеричкој тастатури за отворене знаке треба откуцати 0132 док се за затворене знаке навода куца 0147. Решење није елегантно и зна да буде заморно, али је за сада то једини начин, док Microsoft не доради тастатуру за српски језик која је у складу са нашим правописом и потребама.

Windows - распоред знакова на српској тастатури

Ако би се могло бирати, уместо слова „s/S“ (у ћириличној тастатури смештени испод латиничног тастера Z) која не користимо у нашем језику (мада ова слова постоје у Македонском) би се могли поставити знаци навода.

Linux и наши знаци навода

На тастатури Дунав, Алт-С и Алт-Д дају наводнике по правопису. Додатно Алт-Z и Алт-Џ дају једноструке наводнике по правопису. Погледајте и чланак Ћирилична мапа тастатуре Дунав (оригинал на http://www.srpski.org/dunav/raspored-c.html )

Пресловљавање и увођење наводника по правопису

Тренутно једини програм који омогућава истовремено и пресловљавање текстова са латиничног у ћирилично писмо и мењање знака навода (различите комбинације које су у употреби) у оне дефинисане правописом је програм „Вучко“. Опширније о програму на Вики страници Пресловљавање у ћирилицу.