Emacs

 

Више информација о едитору Emacs можете пронаћи на званичном Викију овог едитора.

Упутства која су овде дата важе за верзије GNU Emacs-а које раде у неком прозорском систему (било X Window System или MS Windows). Да бисте могли да користите подршку за међународна писма, морате имати инсталиране бар пакете leim и Mule. У највећем броју случајева су ови пакети већ присутни у подразумеваној инсталацији, мада у неким случајевима може се десити да је ове пакете потребно доинсталирати накнадно.

 

Подршка за Уникод се остварује различито за верзије програма од 20 до 21.2, и за верзије 21.3 и даље. Подршка за старије верзије овог едитора није описана.

 

 

 

GNU Emacs, верзије од 21.3 и даље

 

У верзији 21.3 и даље, EmacsWiki GNU Emacs подржава спољашње кодирање у Уникоду, за шта нису потребни додатни пакети осим основне међународне подршке.

 

 

GNU Emacs, верзије 19.x, 20.x и 21.1,2

 

Верзије едитора GNU Emacs са ознаком 21.1,2, 20.x и 19.x не подржавају директно Уникод запис, иако се могу писати текстови записани у бројним кодним странама. Међутим, како нас занима могућност писања искључиво ако је запис УТФ-8, морамо инсталирати пакет Mule-UCS.

 

 

Употреба ћирилице

Да бисте почели да користите ћирилични унос потребно је да задате команду:

C-x RET C-\ cyrillic-serbian

Пошто ово откуцате, у доњем левом углу радног прозора, у статусној линији појавиће се слова ЖS. Ово је скраћена ознака која говори да се као средство за унос користи уграђена GNU Emacs-ово српска ћирилична тастатура.

 

Затим је неопходно да као екстерно кодирање датотека изаберете Уникод. Иако GNU Emacs подржава више записа овог кодирања, ми ћемо користити само УТФ-8:

C-x RET f utf-8

Пошто ово откуцате, у доњем левом углу радног прозора, у статусној линији појавиће се и слово u. Ово је скраћена ознака која говори да се као средство за унос користи уграђена GNU Emacs-ов УТФ-8 запис.

Препоручујемо да поставите да Уникод записан у УТФ-8 буде подразумевани начин за унос, као и да подразумевана тастатура буде српска ћирилична. За ту сврху треба у датотеку ~/.emacs додати редове попут следећих:

 (custom-set-variables
   '(current-language-environment "UTF-8")
   '(default-input-method "cyrillic-serbian"))

при чему, уколико већ постоји одељак custom-set-variables можете убацити редове:

   '(current-language-environment "UTF-8")
   '(default-input-method "cyrillic-serbian")

у листу.

Остали Уникод знакови

Када је једном постављен Уникод запис, можете експериментисати са коришћењем различитих писама у истом документу. Уколико Вам затреба да убаците неки одређен Уникод симбол, то можете учинити позивањем функције ucs-insert. Ова функција тражи један параметар и то је хексадецимални код знака за убацивање. Овде су дати неки примери, а на страници http://www.unicode.org/charts/charindex.html могу се пронаћи потпуни спискови свих знакова које покрива >Уникод.

Знак

Код

Опис

Уникод опис

201E

Отворени знаци навода

Comma quotation mark, lower double

201F

затворени знаци навода

Comma quotation mark, upper double

2012

Цртица

Dash, figure

2013

Ен црта

Dash, en

2014

Ем црта

Dash, em

2015

Дуга црта

Dash, long

20AC

Евро

Currency, euro european

 

Додатни знаци у Емаксу

 

На страници http://www.prevod.org/uvod/uputstvo.php, одакле су следећи редови безочно украдени, Данило Шеган пише:

За Емакс 21.2 и старије вам је неопходан МјулУЦС (MuleUCS): потражите га у Емакс Викију ( http://www.emacswiki.org/). Затим, дефинишите следеће једноставне функције у вашој .emacs датотеци:

 (defun mcrta () "Vraca m-crtu" 
   (interactive) (insert-ucs-character '8212))
 (defun ncrta () "Vraca n-crtu" 
   (interactive) (insert-ucs-character '8211))
 (defun nava () "Vraca pocetni navodnik" 
   (interactive) (insert-ucs-character     '8222))
 (defun navb () "Vraca zavrsni navodnik" 
   (interactive) (insert-ucs-character '8220))
 (defun jnava () "Vraca jednostruki pocetni navodnik" 
   (interactive) (insert-ucs-character '8216))
 (defun jnavb () "Vraca jednostruki zavrsni navodnik" 
   (interactive) (insert-ucs-character '8217))

Уколико користите Емакс 21.3.50 издање, онда вам МјулУЦС није потребан, а свако појављивање „insert-ucs-character“ замените са „ucs-insert“. А ако већ користите Емакс 21.3.50, он подржава и унос знакова преко XKB додатка, па се може користити и Дунав тастатура за додатне знаке.

Када то завршите, моћи ћете да уносите ове знакове помоћу „M-x mcrta“ (M-x означава држање тастера Алт и притисак на „x“). Уколико желите, можете неке од ових функција доделити одређеним тастерима. Ево мог примера:

 (global-set-key ?\M-- 'ncrta)
 (global-set-key ?\C-- 'mcrta)
 (global-set-key ?\C-" 'nava)
 (global-set-key ?\M-" 'navb)