Mozilla

Погледајте и упутство на другом сајту.

 

Како слати ћирилична писма из програма Mozilla да би сви могли да их прочитају

Како послати ћирилично писмо (исто важи и за латиницу) из програма Mozilla, односно Netscape да би било видљиво на примаочевом рачунару без обзира на оперативни систем или програм који прималац користи.

Конкретни примери су дати за програм Mozilla у верзији 1.1, али се могу искористити у врло сличном облику за Netscape јер су у питању програми који се заснивају на идентичном језгру. Разлике између њих су углавном по питању лиценце под којима се дистрибуирају.

П

рограм Mozilla ће углавном исправно растумачити Веб стране које су писане по разним ћириличним кодирањима. Пошто ми заступамо тезу да ћирилицу треба писати по Уникод распореду, даћемо упутство шта радити уколико се нека страница не приказује како треба.

 

Треба изабрати Unicode кодирање странице. Најчешће се користи подваријанта која носи име UTF-8.

 

 

Подешавање изгледа слова бира се из менија Edit->Preferences->Appearance->Fonts на следећи начин:

 

Што се тиче исправног писања писама, ствари су незнатно сложеније. Обично се сматра да писма не треба форматирати у HTML језику јер он оптерећује поруку додатним захтевима за форматирање. Mozilla омогућава да за сваки налог који имате одредите да ли ће се пошта слати форматирана у HTML-u.

Како бисте одредили да ли ће се поруке слати у HTML или не, треба да подесите одговарајућу ставку у менију Edit->Mail and Newsgroup Preferences на следећи начин:

 

 

При слању порука из Мозиле треба наместити да се ћирилична порука кодира по распореду Unicode:

 

 

Треба проверити и да ли је изабрана наша ћирилична тастатура. Ако је све подешено како треба, Mozilla ће ћириличну поруку одаслати на Unicode распореду што је баш оно што смо желели, уједно и прилика да се ваша порука исправно види на било ком рачунару.

 

 

Да бисмо за подразумевано кодирање порука изабрали Unicode, можемо урадити следеће:

 

 

На овај начин се коректно може слати и naš latinični tekst.

Ово упутство би требало да отклони забуне око избора правог кодног распореда за писање порука. На сличан начин се могу подесити и други програми за праћење поште.