Прегледачи Интернета (browsers)

 

Бровсер је програм који користите да бисте гледали ову веб страницу (осим, можда, ако сте историчар који копа по прастарим архивама; у том случају, поздрави!). Неки од најчешћих бровсера су: